คะแนนของร้านค้า

ปรับปรุงล่าสุด 14/11/2562

คะแนนจากแบบสอบถาม

AA+

Rank Grade

เฉลี่ยจาก 70 คน

  • คุณภาพของสินค้า
    9.58
    96% Complete
  • ความรวดเร็วในการจัดส่ง
    9.39
    94% Complete
  • การบริการ/อัธยาศัย
    9.57
    96% Complete
  • ข้อมูลสินค้าครบถ้วน
    9.44
    95% Complete

รางวัลที่ได้รับ

sales
ยอดขาย

Level: 6/9

customers
จำนวนลูกค้า

Level: 6/9