หนังสือ ใบงานเรียนรู้ระบบสมองกลฝังตัวเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (IoT) ด้วย LabVIEW

Wishlist: (0)

หนังสือ ใบงานการเรียนรู้ ระบบสมองกลฝังตัวเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (IoT) ด้วยภาษา LabVIEW ด้วยบอร์ด MEGO

อัพเดจ 05/08/2019

*หนังสือ จัดส่งภายใน 1 สัปดาห์
**บอร์ด MEGO Node จะสั่งผลิตตามจำนวน และส่งมอบ 4 สัปดาห์

จำนวนหน้า 200 หน้า

ตัวเลือกรายการสินค้า

1.หนังสือ

2.หนังสือ + บอร์ด MEGO Node https://www.qwaveshop.com/th/product/442813/mego-node

สารบัญ

ใบงานที่ 1 โปรแกรมแลปวิวกับ Mego Node 
การทดลองที่ 1.1 การทดลองต่อวงจรและเขียนโปรแกรมควบคุมแอลอีดีบนบอร์ด Mego Node 

ใบงานที่ 2 การเชื่อมต่อ Mego Node กับภาคแสดงผลแอลอีดี
การทดลองที่ 2.1 การเขียนโปรแกรมไฟกระพริบ
การทดลองที่ 2.2 การเขียนโปรแกรมไฟกระพริบโดยใช้การเขียนแบบ State Machine

ใบงานที่ 3 การเชื่อมต่อ Mego Node กับสวิตช์
การทดลองที่ 3.1 การทดลองเขียนโปรแกรมอ่านค่าสวิตซ์แสดงผลออกหลอด LED
การทดลองที่ 3.2 การทดลองเขียนโปรแกรมอ่านค่าสวิตช์แสดงผลออกแอลอีดี
อย่างละ 2 ตัว

ใบงานที่ 4 การเชื่อมต่อ Mego Node กับเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและเซนเซอร์อัลตร้าโซนิค
การทดลองที่ 4.1 การทดลองเขียนโปรแกรมอ่านค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
แสดงผลออกซีเรียลมอนิเตอร์ 
การทดลองที่ 4.2 การทดลองเขียนโปรแกรมอ่านค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
แสดงผลออก ซีเรียลมอนิเตอร์ โดยมีเงื่อนไข 
การทดลองที่ 4.3 การทดลองเขียนโปรแกรมอ่านค่าเซนเซอร์อัลตร้าโซนิคแสดงผล
ออกซีเรียลมอนิเตอร์ 
การทดลองที่ 4.4 การทดลองเขียนโปรแกรมอ่านค่าเซนเซอร์อัลตร้าโซนิค
แสดงผลออก ซีเรียลมอนิเตอร์ โดยมีเงื่อนไข

ใบงานที่ 5 การเชื่อมต่อ Mego Node กับความต้านทานปรับค่าได้ 
การทดลองที่ 5.1 การทดลองเขียนโปรแกรมอ่านค่าแรงดันแสดงผลออก Serial Port 
การทดลองที่ 5.2 การทดลองเขียนโปรแกรมอ่านค่าแรงดันแสดงผลออก ซีเรียล
มอนิเตอร์แบบมีเงื่อนไข 

ใบงานที่ 6 การเชื่อมต่อ Mego Node กับจอแสดงผลผลึกเหลวและรีเลย์ 
การทดลองที่ 6.1 การทดลองเขียนโปรแกรมอ่านค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
เซนเซอร์อัลตร้าโซนิคและแรงดันแสดงผลออกจอแสดงผลผลึกเหลว
การทดลองที่ 6.2 การทดลองเขียนโปรแกรมอ่านค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
เซนเซอร์อัลตร้าโซนิคและแรงดันแสดงผลออกจอแสดงผลผลึกเหลว
แบบมีเงื่อนไขโดยนำมาใช้ควบคุมรีเลย์ 

ใบงานที่ 7 เชื่อมต่อ Mego Node กับแอปพลิเคชันไลน์และเทเลแกรมสำหรับ
การแจ้งเตือนสถานะและควบคุมอุปกรณ์ 
การทดลองที่ 7.1 การทดลองเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 
การทดลองที่ 7.2 การทดลองเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแจ้งเตือนและควบคุมผ่าน
แอปพลิเคชันเทเลแกรม

เอกสารการเรียนรู้เพิ่มเติม

1.คู่มือการติดตั้งโปรแกรม
https://github.com/QWaveSystems/MEGO_Book_TH/raw/master/MEGO_Book__0.3_107pages_Amornthep_26072018.pdf

2.Driver MEGO for LabVIEW v.71.
https://github.com/QWaveSystems/MEGO_MEGO-Node_LabVIEW-Driver/releases/download/1.0.0.71/qwave_community_mego-1.0.0.71.vip

3.ดาวน์โหลดโปรแกรม LabVIEW Home Edition 2014 (Evaulation)
http://www.ni.com/gate/gb/GB_EVALLVHOMEBUNDLE/US
สามารถซื้อซอฟต์แวร์ ลิขสิทธ์แท้ได้ที่นี่ https://www.qwaveshop.com/th/product/115999/labview-home-edition


 

หนังสือ
หนังสือ+MEGO Node

お客様のレビュー (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0
฿ 390.00 ฿ 350.00
SALE -10.26%
฿ 999.00