รุ่น 9 คอร์สอบรม LabVIEW Embedded for Raspberry Pi (พฤหัส-ศุกร์)

Wishlist: (0)

คอร์สอบรม LabVIEW Embedded for Raspberry Pi รุ่น 9

กรุ๊ป Facebook สำหรับ รุ่น 9 เพื่อเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม

**จะแจ้งให้ลิงค์ทราบก่อนวันอบรม 1 สัปดาห์ 

(*ทุกท่านที่เข้าอบรม ต้องกด Join เข้ากรุ๊ป เพื่อพูดคุยติดต่อสื่อสาร)
https://www.facebook.com/groups/...

กำหนดการณ์

วันที่ วันที่ 9-10 มีนาคม 2560 (พฤหัส-ศุกร์)
เวลา 10:00-18:00 น

สถานที่อบรม (*อัพเดจ 3 มีนา 2560)

PINN Creative Space สาขา The Shoppes Grand Rama 9
ห้อง BS113-BS115 ชั้น 2 ห้างเดอะช็อปปส์ แกรนด์ พระราม 9
เลขที่ 1/33 ถ.พระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : 02-168-1160

ค่าใช้จ่าย

-ค่าอบรม 3,900 บาท
(ราคานี้รวมค่าเอกสาร)


เบอร์ติดต่อสอบถาม อมรเทพ 081 429 9048
LINE ID "@qwavesys"
อีเมล์ amornthep@qwavesys.com


รายการซอร์ฟแวร์ (*ที่จำเป็นต้องใช้)

-LabVIEW 2014sp1 Home Edition (*ในคอร์สอบรมสามารถใช้ Evalution (45 วัน)
*ถ้าต้องการซื้อลิขลิทธิ์แท้ ราคา 3,180 บาท ให้แจ้งล่วงหน้า ทางผู้จัดจะเตรียมให้)
-Library LINX 3.0 (ฟรี ซอร์ฟแวร์ สำหรับใช้ร่วมกับ Home Edition)
-QWAVE Rasbian Jessie OS -*ผู้เข้าอบรมต้องติดตั้งลง SD Card มาก่อนเรียน จะแจ้งให้ดาวน์โหลด หลังจากสมัครเข้าอบรม
-Library อื่นๆที่จำเป็นต้องใช้ ทางผู้จัด จะจัดเตรียมให้ในวันอบรม โดยจะให้เตรียม1 สัปดาห์ ก่อนถึงวันอบรม

รายการฮาร์ดแวร์ *ผู้เรียนต้องเตรียมมาเอง สามารถหาซื้อได้ทั่วไป หรือติดต่อ เพื่อจัดหาให้

1. บอร์ด Raspberry Pi 3B หรือ Raspberry Pi 2B
2. Adapter Power Supply (5.1V, 2-2.5A)
3. Micro SD Card ขั้นต่ำ 8GB แนะนำ 16GB Class 10 ขึ้นไป
4. USB Webcam Camera เอาไว้ต่อกล้องทำ Vision Application (*สามารถใช้ USB Webcam รุ่นใดๆ ก็ได้)
5.AC ปลั๊กพ่วงของตัวเอง เพราะต้องใช้ช่องเสียบเยอะ
6.สาย LAN 1 เส้น เอาไว้ต่อกับบอร์ด เข้ากับ Notebook ผ่าน LAN
7.เซนเซอร์อุณหภูมิ DHT11 หรือ DHT22  (ใช้ที่เป็นโมดุลที่เสียบเข้าบอร์ดใช้งานได้ทันที)
8.เซนเซอร์อุณหภูมิ DS18b20 (ใช้ที่เป็นโมดุลที่เสียบเข้าบอร์ดใช้งานได้ทันที)
9.บอร์ด ADC PCF8951 (โมดูล Analog In/Analog Out)
10.กล้อง Raspberry Pi Module รุ่นเก่าจะ 5MP รุ่นใหม่จะเป็น 8MP *ถ้าไม่สะดวก ไม่ต้องมีก็ได้
11.สายไฟ จัมเปอร์ต่างๆ และ หลอด LED *จะเตรียมไปให้บางส่วน แนะนำให้เตรียมมาเอง

*เนื่องจากว่าในห้องอบรม ไม่มี Internet ให้ทุกคน ถ้าต้องการเล่นเน็ตให้นำ Hot Spot WiFi ส่วนตัวมาเอง หรือจะแชร์เน็ตจากมือถือของท่านเองก็ได้

วิทยากร

-คุณ Amornthep Phunsin : ผู้เชี่ยวชาญด้าน LabVIEW,Test&Measurement,ผ่านการรับรอง LabVIEW Developer Certified จาก NI)
-คุณ Supawat Armart : ผู้เชี่ยวชาญด้าน Embedded Systems, Linux, FPGA

คอร์สอบรมนี้เหมาะกับใคร?

-ผู้สนใจทั่วไปที่ไม่ถนัดเขียนโปรแกรมกับ Raspberry Pi Application ด้วยภาษา Python/C++ ในคอร์สนี้คุณสามารถเขียนโปรแกรม LabVIEW เพื่อใช้งานบน Raspberry Pi แบบ Standaloan ได้ทันที
-นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจเรียนรู้ LabVIEW และ Raspberry Pi เพื่อต่อยอด นำไปทำโครงงาน (Project)
-ครู อาจารย์ ที่ต้องการออกแบบหลักสูตร นำเอา LabVIEW และ Raspberry Pi ต่อยอดการเรียนการสอนภาย ไปจัดการอบรมในองค์กร
-นักพัฒนาอิสระ (R&D, Developer) ที่ต้องการเรียนรู้การพัฒนา Embedded Application ด้วยภาษา LabVIEW ด้วย Raspberry Pi

ความรู้พื้นฐานของผู้เข้าอบรม

-ความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

- (*Optional) ความรู้พื้นฐาน LabVIEW, Raspberry Pi ,C/C++,Python

-*ไม่มีความรู้พื้นฐาน LabVIEW ก็สามารถเรียนได้ เพราะ Workshop การเรียนการสอนจัดเป็นใบงานแอพพลิเคชั่น

สิ่งที่ผู้เรียนต้องเตรียมมาเอง

-คอมพิวเตอร์ Notebook ของท่านเอง
-ลงโปรแกรม LabVIEW 2014sp1 Home Edition มาเรียบร้อยแล้ว*
-ลงโปรแกรมที่ต้องใช้ต่างๆมาแล้ว
-*จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบก่อนวันอบรมประมาณ 1 สัปดาห์

เนื้อหาการอบรม 10 บท

เริ่มจากการ ทำความรู้จัก LabVIEW เบื้องต้น โดยในคอร์สจะเน้น Workshop เป็นหลัก โดยสอดแทรกเนื้อหา LabVIEW โดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำเอาความรู้ที่ได้จากในคอร์สอบรม ไปต่อยอดการพัฒนาแอพพลิเคชั่นต่างๆ บน Raspberry Pi ได้
1.สรุปเรื่องการติดตั้ง OS, ไลบารี่ และโปรแกรมต่าง (*ทุกคนต้องติดตั้งมาก่อนวันอบรม)
2.ทำความรู้จัก ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์จิ๋ว (Raspberry Pi) เบื้องต้น
3.ทำความรู้จัก LabVIEW Home, LINX 3.0 API เบื้องต้น
4.โครงสร้างของ LabVIEW Runtime for Raspberry Pi บน Linux และฟังก์ชั่นที่รองรับ (อาทิ PID,Signal Procession,MATLAB Scrip และอื่นๆ)
5.เรียนรู้ การเขียนโปรแกรม LabVIEW แรกกับ Raspberry Pi
6.ความรู้พื้นฐาน LabVIEW (*จะสอดแทรกระหว่าง Workshop)
7.พื้นฐานการใช้งาน Linux Command และการใช้ Pi เบื้องต้น
8.การใช้งาน LabVIEW ร่วมกับ C/C++,Python และ Executable/Compiled Library
9.สอนแนวทางการพัฒนา LabVIEW กับ Raspberry Pi ในแอพพลิเคชั่นต่างๆ


Workshop 13 Workshop (*ตั้งแต่เบืองต้น จนถึงเชิงลึก)

1.สร้างแอพพลิเคชั่น เพื่อติดต่อกับ Digital I/O , เรียนรู้ Multi Threading Concept และการสร้าง Startup Executable
2.เขียนโปรแกรมติดต่อ DHTxx,DS18b20 Temp Sensor และสร้าง Web User Interface
3.การใช้งาน Analog (ADC) PCF8591 =Analog Input =4 Ch,Analog Output 1 Ch
4.การเขียนโปรแกรมติดต่อกับ กล้อง USB Webcam และ กล้อง Raspberry Pi เพื่อดึงภาพมาประมวลผลใน LabVIEW
5.การสร้าง Webserver บน Raspberry Pi เขียนโปรแกรมด้วย LabVIEW แสดงผลผ่านเว็บ
6.สร้างแอพพลิเคชั่น PID Control และ Data Logging เก็บข้อมูลบน Raspberry Pi และแสดงผลผ่านเว็บ (GUI แบบ Host-Target Application)
7.เรียนรู้การใช้งาน WebSocket บน LabVIEW ส่งภาพแสดงผลผ่านเว็บโดยใช้ WebSocket
8.สร้าง Real-Time Vision Application ด้วยกล้อง USB Webcam (*ตัวอย่างแอพพลิเคชั่น Color Detect)
9.การใช้งาน Vision Application ร่วมกับกล้อง Raspberry Pi (CSI) Interface ( *ตัวอย่างแอพพลิเคชั่น Match Pattern)
10.สร้าง Web UI โดยติดต่อกับฮาร์ดแวร์ในรูปแบบ Tag นำไปใช้งานในระบบ SCADA ได้ทันที
11.ตัวอย่างการสร้าง User Interface ด้วย JavaScript และ HTML5 (SVG) โดยเชื่อมต่อกับภาษา LabVIEW
12.เรียนรู้การสร้าง Share Library ของคุณเองจากโค๊ดภาษา C/C++ นำมาใช้ใน LabVIEW
13.เรียนรู้การนำ Modbus Library ไปเชื่อมต่อกับฮาร์ดแวร์ ผ่าน Modbus TCP/Serial สามารถทำให้ Pi เป็น HMI (Master) ในระบบ SCADA ได้ทันที

ในกรณีที่ต้องการใบเสนอราคา ติดต่อมาที่ amornthep@qwavesys.com


ชำระเงินด้วยวิธีโอนเข้าบัญชีมาที่
ธนาคาร: กสิกรไทย (K-Bank)
สาขา: ฮาร์เบอร์ มอลล์ แหลมฉบัง
ชื่อบัญชี : บจก. คิว เวฟ ซิสเต็มส์
เลขที่ บัญชี 531-2-55500-1


เบอร์ติดต่อสอบถาม อมรเทพ 081 429 9048
และแจ้งการโอนเงินมาที่ amornthep@qwavesys.com
LINE ID "@qwavsys"


Q/A

1.LabVIEW ที่ใช้งานเป็นเวอร์ชั่นใด?
-ต้องใช้ LabVIEW Home Edition 2014sp1 เท่านั้น (เวอร์ชั่นต่ำกว่านี้ หรือสูงกว่านี้ จะใช้งานไม่ได้)


2.LabVIEW Home Edition 2014sp1 สามารถดาวน์โหลดรุ่นทดลองมาใช้งานก่อนได้หรือไม่? ราคา License แท้ เท่าไหร่ ?
-ได้ ดาวน์โหลดจากที่นี่ ราคา License แท้ 3,180 บาท (ตลอดชีพ) http://ftp.ni.com/support/softlib/labview/labview_development_system/2014 SP1/2014sp1LV-WinEng.exe


3.LINX 3.0 API (ที่ใช้งานกับ Raspberry Pi) มีค่าใช้จ่ายค่า License หรือไม่ ? ดาวน์โหลดได้จากที่ใด ?
-LINX 3.0 สามารถใช้งานได้ฟรี (สำหรับ Home Use,No-Commercial) เท่านั้น ดาวน์โหลดได้จาก FTP ที่นี่ http://download.ni.com/evaluation/labview/lvtn/vipm/packages/lvh_linx/


4.ฟังก์ชั่นของ LabVIEW อะไรบ้างที่ใช้งานได้บน Raspberry Pi
-ฟังก์ชั่นทางซอร์ฟแวร์ เกือบทั้งหมด 90% ของ LabVIEW Full Version สามารถ Deploy ลง Raspberry Pi ได้ (อาทิ PID,Signal Procession,MATLAB Scrip และอื่นๆ) *จะอธิบายให้โดยละเอียด ในคอร์สอบรม

ตัวอย่างแอพพลิเคชั่นที่จะได้เรียนในคอร์สอบรม

https://www.youtube.com/watch?v=gNkyLKOfcAM
https://www.youtube.com/watch?v=pTU4Wn29FxY

เบอร์ติดต่อสอบถาม อมรเทพ 081 429 9048
amornthep@qwavesys.com
 

ภาพบรรยากาศ การอบรมรอบที่ผ่านมา

ธรรมดา

お客様のレビュー (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0
฿ 3,900.00