คอร์สอบรม Q-WAVE FPGA: Xilinx Zynq MiniZed (Training Kit)

Wishlist: (0)

คอร์สอบรม Q-WAVE FPGA: เรียนรู้การสร้างระบบ Embedded Systems เบื้องต้นด้วย Xilinx Zynq FPGA (MiniZed)

รายละเอียดคอร์สอบรม (Workshop)

ในคอร์สอบรมเชิงปฎิบัติการนี้ จะเป็นการเรียนรู้เทคโนโลยีพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวสมัยใหม่ โดยใช้เทคโนโลยี FPGA (Field-programmable gate array) ยุคปัจจุบันเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวก้าวกระโดดไปมาก บริษัท Xilinx ผู้นำด้าน FPGA อันดับหนึ่งของตลาด ได้นำเสนอ Xilinx Zynq Platform ที่รวม CPU+FPGA ไว้ในชิฟตัวเดียว โดย CPU ที่อยู่ใน Zynq จะเป็นสถามปัตยกรรม ARM Cortex –A9 Processor รันระบบปฎิบัติการ Linux ขนาดเล็กสามารถพัฒนาได้หลายภาษา อาทิ C/C++ และสำหรับส่วน FPGA จะเป็นสถาปัตยกรรม Xlinx-7 สามารถพัฒนาด้วย VHDL/Verilog

โดยในปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มนักพัฒนา คอร์สอบรมนี้จะให้ความรู้ ประสบการณ์ใหม่กับนักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวแบบไมโครคอนโทรลเลอร์ MCU ได้เรียนรู้อีกการใช้งาน Zynq (CPU+FPGA) แพล็ตฟอร์ม เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ ไอเดีย ไปสร้างผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างของตนเองได้อย่างมืออาชีพ

ในส่วนของการประยุกต์ใช้งาน คอร์สอบรมนี้ได้เตรียมชุดสาธิต ตัวอย่างการประยุกต์ (Reference Design) ใช้งานด้าน Embedded Vision (MJPEG Video Streaming over Wi-Fi มาให้ผู้เข้าอบรมได้ศึกษาเป็นไอเดียต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ต่อไป

จัดโดย บริษัท คิว เวฟ ซิสเต็มส์ ด้วยความร่วมมือกับ บริษัท Avnet Asia Pte Ltd

ลิงค์ดาวน์โหลด เอกสาร ซอร์สโค๊ด ข้อมูลต่างๆ สำหรับการอบรมครั้งนี้ 

http://ftp.qwavesys.com/repository/Avnet_MinZed_Zynq_FPGA/

วิทยากร

วิศกรจาก AVNET Asia Pte Ltd บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ (*ผู้ช่วยจาก คิว เวฟ ซิสเต็มส์)

ค่าใช้จ่าย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

Option#1 : ค่าอบรม 1,900 บาท (*มีอุปกรณ์ให้ยืมเรียนจำนวน 10 ชุด ในกรณีที่ผู้เข้าอบรมมากกว่า 10 ท่านต้องแชร์กัน อาทิ 2 ท่าน/1 ชุด)
(ราคานี้รวมค่าอาหารบุฟเฟ่ กลางวัน  +คอฟฟี่เบรก x 2 ครั้ง)

Option#2 : ค่าอบรม 5,500 บาท 
(ราคานี้รวมค่าอบรม 1 วัน + บอร์ด AVNET MiniZed)
***บอร์ดจะได้รับภายใน 4 สัปดาห์ เนื่องจากมีความต้องการสูง สินค้าขาดตลาด (03/2018)

Option#3 : ค่าอบรม 8,230 บาท 
(ราคานี้รวมค่าอบรม 1 วัน + บอร์ด AVNET MiniZed+บอร์ดโมดูลกล้อง TDNext Camera) 
***บอร์ดจะได้รับภายใน 4 สัปดาห์ เนื่องจากมีความต้องการสูง สินค้าขาดตลาด (03/2018)

เบอร์ติดต่อสอบถาม อมรเทพ 081 429 9048
amornthep@qwavesys.com

 


บอร์ด MiniZed FPGA
รายละเอียด http://zedboard.org/product/minized


บอร์ดโมดูลกล้อง TDNext Camera
รายละเอียด http://zedboard.org/product/tdnext-126mpixel-pmod-camera-kit


Reference Design MJPEG on Minized + TDNext camera
รายละเอียด https://www.avnet.com/wps/portal/apac/products/reference-solutions/industrial-solutions/mjpeg-on-minized/

กำหนดจัดอบรม และสถานที่จัดอบรม

อบรม 1 วัน ในวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561
@ โรงแรม ฮิป โฮเต็ล (รัชดาภิเษก) HIP Hotel Bangkok@Ratchada

*รับจำนวนจำกัด 10-20 ท่าน เท่านั้น... ปิดรับสมัครทันที เมืื่อครบตามจำนวน
*ในกรณีที่ผู้เข้าอบรมไม่ถึง 10 ท่าน ทางผู้จัดอบรม จะคืนเงินให้ผู้สมัครเต็มจำนวน และจะต้องเลื่อนการอบรมไปในรอบเดือนถัดไป หรือเปลี่ยนแปลงวันเวลาตามความเหมาะสม

เนื้อหาอบรม และตารางกิจกรรม Xilinx Zynq FPGA (MiniZed)

Lecture A : บรรยาย Xilinx Zynq HW Tool Flow
Workshop: Lab1 Building a Basic Zynq Design
Workshop: Lab2 PS Configuration Part 1 & Hello World
Workshop: Lab3 Adding a PL Peripheral
Lecture ฺB : บรรยาย Xilinx Zynq SW Tool Flow
Workshop: Lab4 Develop a Zynq Software Application
Workshop: Lab5 Connecting SDK to Hardware
Workshop: Lab6 Create standalone BOOT image
Application Design
(Demo,Walk through,Reference Design)
MJPEG Video Streaming over Wi-Fi on MiniZed using the TDNext Pmod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฮาร์แวร์ที่ใช้อบรม *ทางผู้จัดจะเตรียมไว้ให้ทางผู้อบรมยืมใช้งานในระหว่างอบรม จำนวน 10 ชุด

1.บอร์ด MiniZed (AVNET)
2.บอร์ด Pmod Sensors ต่างๆ 

ซอฟ์ตแวร์ที่ใช้ในการอบรม

1.ผู้จัดอบรม จะส่งรายการ Software ที่ต้องเตรียมให้ผู้อบรม ก่อนวันอบรม อย่างน้อย 1 สัปดาห์


คอร์สอบรมนี้เหมาะกับใคร?


- ผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการเรียนรู้พื้นฐาน การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา VHDL ในแพล็ตฟอร์ม Xilinx Zynq FPGA
- นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจเรียนรู้ภาษา VHDL และ C/C++ สามารถต่อยอดนำไปพัฒนาโครงงาน (Project) ต่างๆ 
- ครู อาจารย์ ที่สนใจนำเอา Xlinx Zynq FPGA ต่อยอดไปจัดการเรียนการสอนภายในองค์กร
- นักพัฒนาอิสระ (R&D, Developer) ที่ต้องการพัฒนา Embedded Systems, Embedded Computing และ FPGA 
- นักวิจัย วิศกร ที่ต้องการเรียนรู้ เพื่อนำไปสร้าง Project ในหน่วยงาน ทีต้องการพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ยุคใหม่
- ผู้สนใจทั่วไปในด้าน การนำ FPGA ไปใช้ในงาน Embedded Vision, Vision Processing และอื่นๆ 


ความรู้พื้นฐานของผู้เข้าอบรม


การใช้งานคอมพิวเตอร์ และความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
ความรู้พื้นฐานด้านฮาร์ดแวร์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
ความรู้พื้นฐานด้านการพัฒนา ไมโครคอนโทรเลอร์ MCU เบื้องต้น


อุปกรณ์ที่ผู้อบรมจะต้องนำมาเอง เพื่อใช้ในการอบรม:


-คอมพิวเตอร์ Notebook / Laptop ระบบปฏิบัติการ Windows 10, MAC หรือ Linux
-ซอฟ์ตแวร์ต่างๆ ต้องติดตั้งมาก่อนวันอบรม จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์


เบอร์ติดต่อสอบถาม อมรเทพ 081 429 9048
ขอหนังสือเชิญเข้าอบรม หรือใบเสนอราคาได้ที่
amornthep@qwavesys.com

 

ค่าอบรม 1 วัน
ค่าอบรม 1 วัน + ค่าบอร์ด MiniZed
ค่าอบรม 1 วัน +ค่าบอร์ด MiniZed + ค่าบอร์ดโมดูลกล้อง TDNext Camera

客户的意见 (1 คน)

  • 100.00% Complete (success)
    1
  • 0.00% Complete (warning)
    0
  • 0.00% Complete (danger)
    0
-
2018-03-23 00:13:12

See all customer reviews
฿ 1,990.00
฿ 5,500.00
฿ 8,230.00